070 761 45 31

Personalen på Kolbacken HVB

Personalen som arbetar på Kolbacken HVB har mångårig erfarenhet av arbete med behandling och förändringsarbete. Personaltätheten på Kolbacken är hög och personal finns på plats dygnets alla timmar. Föreståndaren är utbildad socionom med många års erfarenhet av arbete med barn och unga och har mångårig erfarenhet som verksamhetschef inom HVB.

Biträdande föreståndaren och behandlingssamordnare genomgår Steg 1 i KBT. (Grundläggande psykoterapeutisk utbildning i KBT).

Vår andra behandlingssamordnare genomgår Steg 1 i KBT. (Grundläggande psykoterapeutisk utbildning i KBT).

Vår behandlingspersonal har utbildning som socialpedagog, behandlingspedagog och undersköterska. De är utbildade inom lågaffektivt bemötande och MI (motiverande samtal) som genomsyrar Kolbackens behandlingsarbete.

Behandlingspersonalen och våra behandlingssamordnare har extern handledning. Handledaren är Beteendeterapeut.

FÖRESTÅNDARE

Bodil Olsson
Bodil Olsson är utbildad socionom. Hon har arbetat inom socialtjänsten i 20 år, främst inom barn och familj och förestått två andra HVB-hem i sammanlagt 17 år.
Bodil har Steg 1 i systemteoretisk utbildning och bland annat vidareutbildning i arbetsrätt. Vidare har Bodil sammanlagt över 500 timmars handledning i KBT inom ramen för sin tjänst som verksamhetschef på de HVB-hem som hon tidigare förestått.

BITRÄDANDE FÖRESTÅNDARE OCH BEHANDSLINGSSAMORDNARE

Madelene Edman
Madelene går för närvarande Steg i KBT (grundläggande psykoterapeutisk utbildning i KBT) Hon är utbildad undersköterska sedan 2000 samt utbildad specialistundersköterska med inriktning psykiatri. Hon är utbildad i MI och i ESL samt behandlingspedagog. Madelene har arbetat på HVB hem för unga i flera år, som elevassistent samt anlitats som familjehem. Med sin samordnartjänst på Kolbacken HVB ansvarar Madelene tillsammans med föreståndaren och vår andra behandlingssamordnare med att samordna och utveckla behandlingsarbetet i enlighet med vårt behandlingsform.

BEHANDLINGSSAMORDNARE

Mattis Andersson
Mattias går för närvarande Steg i KBT (grundläggande psykoterapeutisk utbildning i KBT) Han har flerårig erfarenhet av att arbeta inom Migrationsverket som handläggare och utredare med juridisk kompetens. Han har innan dess arbetat som praktiksamordnare, inom gymnasiet i Gävle, och inom Kolbackens sommarsysselsättning. Han samordnar och utvecklar vårt behandlingsarbete tillsammans med vår föreståndare och vår andra behandlingssamordnare. Mattias tillhör den ordinarie personalen.

BEHANDLINGSPERSONAL

Mahmoud Abtah
Mahmoud är behandlingspedagog och utbildad i MI och utbildar sig till ART- instruktör. Han har arbetat på HVB hem för unga i 7 år och har även och arbetar som kvalificerad kontaktperson. Mahmoud tillhör den ordinarie personalen.

Niklas Bäckström
Niklas är utbildad undersköterska inriktning psykiatri. Han är utbildad i MI och har högskolepoäng i Rehabiliteringsventenskap och i Systemteori. Han har arbetat på HVB hem för unga i flera år. Niklas tillhör den ordinarie personalen.

Putte Lindqvist
Putte har påbörjat utbildning för behandlingsassistent. Han har arbetat på HVB hem för unga i flera år. Putte arbetar som ordinarie personal och arbetar dygn.

Angelica Söderman
Angelica har sin grundutbildning inom försvaret som ambulanspersonal. Hon har flerårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar i s.k. utökat kontaktmannaskap för ungdomar som tex. har LVU i hemmet eller avtal enligt SoL. Angelica går för närvarande utbildning till behandlingspedagog. Angelica arbetar som ordinarie personal.

Wisam Tajori
Wisam har flerårig erfarenhet av att arbeta inom HVB både med ungdomar, främst inom ”ensamkommande ungdomar” och inom LSS. Han har utbildning inom MI. Wisam är anställd som extrapersonal.

Claude Pouche
Claude är utbildad socialpedagog och har arbetat i många år med ungdomar och HVB dels inom verksamhet ”ensamkommande barn”, och dels inom idrottsrörelsen Claude är anställd som extrapersonal.

Parvez Hussein
Parvez har under flera år arbetat inom HVB både för vuxna och för ungdomar.
Han har utbildning inom ART och MI. Parvez är anställd som extrapersonal.

Mamoon Abtah
Mamoon har erfarenhet av olika HVB för ungdomar och arbetar även på SIS i Uppsala. Mamoon är utbildad socialpedagog och arbetar extra på Kolbacken.

Ruslan Maharramli
Ruslan har erfarenhet av olika HVB för ungdomar och arbetar även på på SIS i Uppsala. Ruslan är utbildad socialpedagog och arbetar extra på Kolbacken.

Fredrik Edman
Fredrik har flerårig erfarenhet av att vara familjehem och arbetar extra på Kolbacken.

Walid AL Faitori
Walid har erfarenhet av att arbeta inom HVB både med ungdomar och inom LSS. Walid är anställd som extrapersonal.

VÅR EXTERNA HANDLEDARE

Vår externa handledare heter Gunnar Ahlin. Han är utbildad KBT terapeut och har 35 års erfarenhet av KBT och är flitigt anlitad av stat, kommun, region och privata vårdgivare som HVB hem. Han har även drivit flera HVB hem.

KOLLEKTIVAVTAL
Kolbacken HVB är ansluten till kollektivavtal och medlem i Almega.