070 761 45 31

Välkommen till Kolbacken HVB

Ett behandlings- och utredningshem beläget norr om Tierp. Boendet har plats för tio ungdomar. 

Så arbetar vi

Vår behandlingsform grundar sig i KBT med välbeprövade metoder utifrån den teoretiska grunden.

För pojkar 13-17 år

Målgruppen är pojkar i åldrarna 13 till 17 år med beteende problematik som bedöms påverka hälsa och utveckling negativt. Det kan röra sig om ungdomar vistas i olämpliga miljöer, till exempel som har begått enstaka brott, som provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende.

Kontakta oss för placering

HVB-hemmet är beläget i ett mindre samhälle och den lantliga miljön bidrar till ett lugnare tempo vilket är positivt när ungdomen ska arbeta med förändring. Personalen som arbetar på Kolbacken HVB har mångårig erfarenhet av arbete med behandling med förändringsarbete. Boendet har plats för tio ungdomar. Placeringsform kan vara både SoL och LVU.