070 761 45 31

Om Kolbacken HVB

Kolbacken är ett behandlingshem beläget norr om Tierp beläget i ett mindre samhälle i en lantlig miljö. Kolbacken HVB tar emot placeringar både inom SoL och LVU. Vi har tillstånd för 10 ungdomar.

Målgrupp

Vår målgrupp är pojkar 13 till och med 17 år med beteendeproblematik som bedöms påverka hälsa och utveckling negativt. Det kan röra sig om ungdomar som vistas i olämpliga miljöer, tex. begått enstaka brott, provat att ta droger eller har ett hotfullt beteende.

Vår behandlingsform är KBT

Socialstyrelsens rekommenderade hållpunkter för behandling av barn och ungdomar med beteendeproblem är utgångspunkt behandlingsmodellens interventioner. Vår behandlingsform är KBT.

Den enskilda KBT- behandlingen ansvaras av våra två behandlingssamordnare. De är även kontaktpersoner till våra ungdomar och har veckovis enskilda samtal utifrån:
– Feedback
– Interventioner, veckans träning med utdelande av hemuppgifter.
– Planering framåt
– Ungdomens egna frågor
Varje samtal utvärderas tillsammans med ungdomen och signeras av denne.

Läs mer om vår behandlingsform >>

Kollektivavtal

Vi är medlemmar i Almega kollektivavtal, vårdföretagarna